Tým

Vedoucí dramaturgie a produkce
Anna Matvija M.A.
MgA. Marek Matvija

Finanční správa
Hana Zyková

Asistenti produkce
Marianna Slováková
Ivo Kössler

Umělečtí poradci
Doc. Vlastislav Matoušek
MgA. Martin Klusák
Seizan Osako
Akihito Obama
Robin Heřman

Rada spolku
Anna Matvija M.A. (předsedkyně)
MgA. Marek Matvija
Mgr. et MgA. Jakub Míšek