Poslání a vize

NEIRO Association for Expanding Arts uskutečňuje výjimečné projekty českých a zahraničních umělců. Naším cílem je prezentovat českou hudbu a umění v mezinárodním kontextu a ve spolupráci s významnými umělci a teoretiky. Skrze tento dialog chceme inspirovat k tvůrčím řešením situací, v nichž se nachází naše kultura a společnost.

Podporujeme a rozvíjíme spolupráci zejména mezi umělci z Česka, Evropy a Japonska. Pořádáme akce na území České republiky a zajišťujeme prezentace českých umělců v zahraničí. Široké veřejnosti poskytujeme nové pohledy na obraz, hudbu a zvuk formou lekcí, přednášek, koncertů a festivalů.

Pravidelně spolupracujeme se špičkovými uměleckými institucemi jako Národní galerie v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Japan Foundation a Ministerstvo kultury ČR.

V našem pražském studiu nabízíme vybavení a zázemí pro hudební a audiovizuální tvorbu, včetně rozsáhlé uměnovědné knihovny. Tyto kapacity nabízíme také v rámci programu uměleckých rezidencí.

Společnými silami chceme zvyšovat prestiž českého umění. Chceme, aby čeští umělci byli schopní a vzdělaní; aby pomáhali určovat směr mezinárodního společenského dialogu.