Stáže

Připojte se k našemu týmu a pracujte na mezinárodních uměleckých projektech. Vašimi kolegy budou profesionálové z médií a uměleckých oborů. Každoročně přijímáme stážisty české a zahraniční stážisty. Hlásit se je možné po celý rok. Minimální doba trvání stáže je jeden měsíc. Stáže jsou neplacené.

 

Stážisté jsou začleněni do našeho úzkého týmu pracovníků. S jednotlivými úkoly často přebírají vlastní zodpovědnost a iniciativu. Mezi činnosti se kterými pravidelně potřebujeme pomoc patří práce s texty a jejich úpravou, s grafickým designem, editací videa, marketingem, analýzou dat atd.
První dny stáže budeme společně nalézat a definovat naše cíle a cíle stážisty. V průběhu spolupráce dbáme na oboustrannou zpětnou vazbu, spokojenost stážisty s vlastní odvedenou prací a s dosahováním stanovených cílů.  

Před završením jednotlivých projektů a během jejich realizace je v našem týmu nejvíce rušno. Jsou to ta nejživější a nejvíce vzrušující období během kterých všichni pomáháme se vším a vše ostatní jde stranou. Na druhou stranu, v méně hektické době rádi pomůžeme vytvořit podmínky pro to, aby se stážista mohla realizovat ve oboru, který jej nejvíce zájímá. V rámci stáže je také možné využívat vybavení naší společnosti (studio a knihovna).

 

Vhodné pro studenty těchto oborů:
Umění, Anglický jazyk, Sociologie, Informatika, Hudba, Art-management, Film, Zvuk, Dramaturgie, Administrativní obory

 

Získáte zkušenosti a vědomosti z oblastí:
Produkce, Komunikace, Média, Reklama, Současná a Japonská hudba

 

Kontaktní email: info@neiro.org