POD POVRCHEM PRÁZDNOTA: intervence v expozici Umění Asie

Ve spolupráci s Národní galerií v Praze byly ve stálé expozici Umění Asie v paláci Kinských vystaveny artefakty spojené s tradiční japonskou hudbou a hrou na flétnu šakuhači.

Do sálu japonské malby a grafiky byly doplněny ukázky různých typů fléten šakuhači spolu s jejich rentgenovými snímky. Expozici kromě dobových japonských dřevořezů doplňuje i rozměrná současná kaligrafie, jenž vznikla ze spolupráce Vlastislava Matouška, etnomuzikologa, hudebního skladatele a zakladatele ISFP, s mistrem kaligrafie Izana Ogawy. K vidění byly rovněž videoakustické ukázky spojené s výrobou flétny šakuhači a hrou na ni.