EPOS 257 – Krajina, člověk

3.–7. července 2020
Zhoř u Krakovce

V současné zvláštní době, kdy venkov a příroda pro nás nabírají nový význam – význam svobody, ale i blížící se další krize, je o to důležitější se zamyslet nad naším směřováním. Jaký nový vztah jsme k naší krajině našli? Pojďte s námi strávit nějaký čas mimo město, v lese, na poli, na výstavě, bez roušek a dostatečným místem na odstupy. Kdo chce, může přijet se stanem a přespat u nedalekého rybníka.

Umělecká díla připraví český umělec Epos 257 pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Výstava na polích a ve špejcharu ve Zhoři u Krakovce přináší nový, inverzní, kontext pro jeho tvorbu. Epos 257 svými intervencemi často cílí na citlivá společenská témata, opakovaně se dotýká zejména problematiky veřejného prostoru.

Jen stěží bychom hledali českého umělce více spjatého s městem a jeho krajinou. EPOS 257 zkoumá prorůstání průmyslu a divoké přírody, experimentuje s životem uvnitř městských periferií, sociálních i prostorových. Jeho výstavu na Zhoři proto můžeme chápat také jako hledání vztahu městského člověka ke krajině.

Epos 257 měl několik samostatných výstav:
2019 Dýmová hora, Muzeum hlavního města Praha
2018 Kořeny, větve, šlahouny, Trafo Gallery, Praha
2017 Retroreflexe, Veletržní Palác – Národní galerie, Praha
2015 Lines, PageFive, Praha
2014 Who Cares? Dancing House Gallery, Praha
2012 I can´t help myself, Trafo Gallery, Praha

Byl součástí i několika kolektivní výstav například:
2015 Bien Urban, Public Art Festival, Besançon
2013 Cultural Hijack, Institut of Architecture and School of Architecture AA, Londýn
2012 Stuck on the City, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2010 Metropolis, Czech Pavilon Expo 2010, Šanghaj